اثر مقادیر مختلف کربنات و سولفات کلسیم بر حرکت باکتری سودوموناس فلورسنس در ستون ‌های شنی غیراشباع

اثر مقادیر مختلف کربنات و سولفات کلسیم بر حرکت باکتری سودوموناس فلورسنس در ستون ‌های شنی غیراشباع

کربنات و سولفات کلسیم بر حرکت باکتری سودوموناس فلورسنس

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۶/۱۸
بازدید :23

برچسب ها

مقالات مرتبط با اثر مقادیر مختلف کربنات و سولفات کلسیم بر حرکت باکتری سودوموناس فلورسنس در ستون ‌های شنی غیراشباع

مقاله مرطبتی با این پست پیدا نشد

بدون دیدگاه برای پست " اثر مقادیر مختلف کربنات و سولفات کلسیم بر حرکت باکتری سودوموناس فلورسنس در ستون ‌های شنی غیراشباع "

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید