مراسم تودیع و معارفه

مراسم تودیع و معارفه...

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت کربنات اطلس تیرماه 1397

سمینار دام در استان مرکزی

سمینار دام در استان مرکزی...

برگزاری سمینار علمی با عنوان چالش های مهم استفاده از مکمل های معدنی در تغذیه دام سخنران : دکتر کامران رضایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه…

بازدید از دانشگاه تهران

بازدید از دانشگاه تهران...

بازدید شرکت کرینات اطلس از دانشگاه تهران