پرندگان آلوده به آنسفالومیلیت از راه انتقال عمودی از تخم به این بیماری آلوده می‌شوند و 1تا 2 هفته پس از خروج از تخم علائم عصبی ر ا نشان می‌دهند. علائم ممکن است شامل آتاکسیا پیشرفته، بیقراری، فلجی، به خاک افتادن (دمر افتادن) -که در تصویر می بینید- شوند. پرندگان جوان‌تر نسبت به پرندگان مسن‌تر به این بیماری حساس‌تراند. ایمنی هومورال و پاسخ آنتی‌بادی اساس مقاومت به بیماری را تشکیل می‌دهند. پرندگانی که 2 تا 3 هفته پس از خروج از تخم آلوده می‌شوند ممکن است علائم عصبی را نشان ندهند، پرندگان بالغ نیز ممکن است فقط افت در تولید تخم را نشان دهند.

درمراحل اولیه آنسفالومیلیت، جوجه‌ها غالبا حالت افتاده (افسرده)، خسته (کسل) دارند. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید علایم عصبی ممکن است در حالت نشسته (چمباتمه زده) شروع شوند. ویروس AE (انسفالومیلیت پرندگان) معمولا بلدرچین، جوجه‌ها، بوقلمون و قرقاول را آلوده می‌کند

جوجه‌های جوان علایم آنسفالومیلیت پرندگان را که شامل فلجی و به خاک افتادن (دمر افتادن ) است را نشان می‌دهند. شیوع بیماری در جوجه‌ها ممکن است تا 60% کل گله افزایش یابد اما میانگین شیوع بیماری تقریبا 25% است

تشخیص مورفولوژیک

کدر شدن موضعی چشم (آب مروارید)

توصیف بالینی (علایم بالینی)

آنسفالومیلیت جوجه‌ها، بلدرچین، قرقاول و بوقلمون را آلوده می‌کند. پرندگانی که از آلودگی حاد نجات می‌یابند ممکن است آب مروارید نشان دهند. در تصویر کدر شدن عدسی به دلیل آب مروارید در یک قرقاول نشان داده می‌شود.

توصیف آسیب شناسی

عدسی این پرندگان یک لکه بزرگ دایره شکل کدر آبی کم رنگ را در خود نشان می‌دهد

تشخیص مورفولوژیک

عدسی ها: آب مروارید کانونی

توصیف بالینی (علایم بالینی)

پرندگانی که از آلودگی حاد نجات می‌یابند ممکن است  کدری آبی رنگی در عدسی نشان دهند مانند تصویر

توصیف آسیب شناسی

چشم این پرنده شکل نامتعارفی دارد و شامل یک لکه کدر مرکزی می‌باشد.

بدون دیدگاه برای پست " بیماری آنسفالومالاسیا "

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

تشخیص مورفولوژیک

ضایعات حد متوسط در سنگدان؛

توصیف بالینی (علایم بالینی)

درمعاینات پس از مرگ میزان کمی ضایعات ناخوشایند مرتبط با آنسفالومالاسیا دیده می‌شود. در اینجا، سنگدان سمت راست ناحیه‌های کوچک  سفید رنگ روی عضله سنگدان مشخص است که مرتبط با نفوذ لنفوسیت‌ها است.

توصیف آسیب شناسی

این تصویر بخش هایی از دیواره ی سنگدان دو پرنده را نشان می‌دهد بافت سمت چپ طبیعی است. بافت ماهیچه‌ای  سمت راست شامل منطقه‌ای بزرگ کم‌رنگ یا رنگ‌پریده است که از نظر بافت‌شناسی با محل نفوذ لنفوسیت‌ها مطابقت دارد.

تشخیص مورفولوژیک

ضایعات شدید موضعی سنگدان

توصیف بالینی (علایم بالینی)

درمعاینات پس از مرگ میزان کمی ضایعات ناخوشایند مرتبط با آنسفالومالاسیا(AE ) دیده می‌شود. در اینجا مقطع عرضی دیواره‌ی ماهیچه‌ای سنگدان نشان داده شده که مناطقی مرتبط با نفوذ لنفوسیت ها نشان می‌دهد.

توصیف آسیب‌شناسی

دیواره ماهیچه‌ای سنگدان شامل دو منطقه‌ی رنگ پریده می‌باشد. لبه‌ی این ضایعات با هم ادغام شده و کمی به اطراف گسترش یافته است  و بیشتر سنگدان طبیعی است. از نظر بافت‌شناسی با محل نفوذ لنفوسیت‌ها مطابقت دارد.

تشخیص مورفولوژیک

جنین: پرده مغزی متورم شده است

توصیف بالینی (علایم بالینی)

ویروس AE در درجه اول سیستم عصبی مرکزی را آلوده می کند هرچند جوجه ها علایم عصبی را نشان نمی دهند اما در برش های بافتی اثری بر روی عصب ها مشخص نیست

توصیف آسیب شناسی

جنین طبیعی در پایین و جنین غیر طبیعی در بالا در تصویر مشخص اند. مخچه جنین غیر طبیعی از پرده مغزی دیسک بیرون زده و به شدت متورم شده، درخشان وخیس دیده می شود

تشخیص مورفولوژیک

تورم و نرمی بافت گسترده (مالاشیا)

توصیف آسیب شناسی

سر دو جوجه به دو قسمت  برش خورده. مغز جوجه ی سمت چپ طبیعی است مغز جوجه سمت راست برخی بخش ها را از دست داده،نرم و زرد کم رنگ به نظر می رسد

تشخیص مورفولوژیک

عدسی: آب مروارید موضعی

توصیف بالینی (علایم بالینی)

پرنده هایی که از آنسفالومالاسیا AEحاد نجات می یابند کدر شدن عدسی به دلیل آب مروارید را نشان می دهند. این آب مروارید می تواند با تغییر رنگ  چشم  به آبی منطبق باشد همانطور که در قسمت بالای تصویر مشاهده می شود.

توصیف آسیب شناسی

سری که در قسمت پایین تصویر است طبیعی ست. در مرکز چشم پرنده قسمت بالای تصویر یک لکه کدر آبی رنگ دیده می شود.

تشخیص مورفولوژیک

آب مروارید گسترده(پیشرفته)

توصیف بالینی (علایم بالینی)

تشکیل (به وجود آمدن) آب مروارید در چشم چپ که از پرنده‌ای که از آلودگی ویروس AE نجات یافته گرفته شده است

توصیف آسیب شناسی

در اینجا دو چشم پرنده نشان داده شده است. چشم سمت راست طبیعی، عدسی چشم چپ کاملا کور شده و آبی کم رنگ به نظر می‌رسد. کدورت در مرکز عدسی حداکثر است

تشخیص مورفولوژیک

آب مروارید گسترده(پیشرفته) موضعی

توصیف بالینی (علایم بالینی)

تشکیل (به وجود آمدن) آب مروارید در چشم چپ که از پرنده ای که از آلودگی ویروس AE نجات یافته گرفته شده است

توصیف آسیب شناسی

در اینجا دو چشم پرنده نشان داده شده است. چشم سمت راست طبیعی،عدسی چشم سمت چپ شکل نامتعارفی دارد. منطقه کوچکی از کدورت آبی رنگ نشان می‌دهد

تشخیص مورفولوژیک

رشد ناقص همراه با ناهنجاری اندام جنین (دیستروفی عضلانی یا تحلیل عضلانی)

توصیف بالینی (علایم بالینی)

یکی از روش‌های تشخیص AE آزمایش(تلقیح) کیسه زرده در جنین‌های 5 تا 7 روزه است در موارد مثبت نمونه ضایعات ممکن است شامل دیستروفی عضلانی و پاهای سفت و سخت باشند

توصیف آسیب شناسی

جنین سمت چپ طبیعی و جنین سمت راست غیرطبیعی است. جنین غیر طبیعی از رشد بازمانده و اندام‌ها و انگشتان پا به شدت کشیده شده است این تغییرات به واسطه ویروس القا شده است

تشخیص مورفولوژیک

جنین از رشد بازمانده همراه با ناهنجاری‌های اندامی (دیستروفی عضلانی)

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر جوجه‌های از رشد بازمانده که نتیجه دیستروفی عضلانی است نشان می‌دهد این جنین‌های آلوده شده فلج شده و پاهای آنها در وضعیت نامناسب و به شدت کشیده شده نسبت به حالت طبیعی که در جنین‌های پایین دیده می‌شود قرار گرفته‌اند.

توصیف آسیب شناسی

جنین‌های بالا در این تصویر غیرطبیعی هستند و جنین‌های پایین طبیعی، 3 جنین بالا به شدت از رشد بازمانده‌اند و پاهای آنها در وضعیت نامناسب و به شدت کشیده شده قرار گرفته‌اند.

تشخیص مورفولوژیک

جنین از رشد بازمانده همراه با دیستروفی عضلانی

توصیف بالینی (علایم بالینی)

در این تصویر مقایسه‌ای جنین سمت چپ گسترش (رشد) عضلانی(ماهیچه ای) که در جنین سمت راست دیده می‌شود را ندارد

توصیف آسیب شناسی

جنین سمت چپ در این تصویر غیر طبیعی است و جنین سمت راست طبیعی، جنین سمت چپ از رشد باز مانده و گسترش (رشد) عضلانی (ماهیچه‌ای) کمی دارد

بدون دیدگاه برای پست " بیماری آنسفالومالاسیا "

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

علائم کلینیکی بیماری آنسفالوما در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنسفالوما در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنسفالوما در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنسفالوما در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنسفالوما در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

کالبدشکافی بیماری آنسفالوما در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

کالبدشکافی بیماری آنسفالوما در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

کالبدشکافی بیماری آنسفالوما در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

کالبدشکافی بیماری آنسفالوما در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

کالبدشکافی بیماری آنسفالوما در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

کالبدشکافی بیماری آنسفالوما در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

کالبدشکافی بیماری آنسفالوما در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

کالبدشکافی بیماری آنسفالوما در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

کالبدشکافی بیماری آنسفالوما در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

کالبدشکافی بیماری آنسفالوما در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها: