این تصویر دو روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای انفلوآنزا گرفته شده است. در پرنده نشانه‌هایی از اضطراب، سرگردانی رفتاری و بی‌میلی برای ایستادن و راه رفتن دیده می‌شود. در پرهای پشت گردن، ژولیدگی و مناطق تیره قرمز به صورت خون‌مردگی بر روی تاج و غبغب وجود دارد. در این مرحله نشانه‌هایی از تب به همراه عفونت نیز در طیور وجود دارد.

تشخیص مورفولوژیک

نشانه اسهال در مقعد

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر دو روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. اگر به پرهای خیس و کثیف اطراف مقعد توجه کنید وجود اسهال در مراحل اولیه به خوبی دیده می‌شود. جوجه‌های آلوده به آنفلوآنزا (AI) معمولا اسهال را نشان می‌دهند. اسهال با مدفوع به رنگ سبز روشن شروع می شود و با پیشرفت بیماری ممکن است کاملا به رنگ سفید درآید.

توصیف آسیب شناسی

میزان کمی اثرات مدفوع آبکی در اطراف مقعد وجود دارد

این تصویر یک روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. اسهال آبکی با رنگ سبز روشن که به علت رنگ‌های صفرا است در تصویر دیده می‌شود. این‌ها نشانه‌های اولیه وجود اسهال در پرنده است. علاوه بر این ادرار شامل مقدار بیش از اندازه ای اوریک اسید سفید خواهد بود که با پیشرفت بیماری ظاهر آن ممکن است کاملا سفید شود.

تشخیص مورفولوژیک

دهیدراته (کم آب) شدن تاج و خون مردگی(خون‌ریزی) با وخامت متوسط  در آن

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر دو روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. علائم خشکی، چروکیدگی و دهیدراته (کم آب) شدن تاج به خوبی در تصویر مشاهده می‌شود. خون مردگی (خونریزی) خفیف نیز در تاج شروع به پیشرفت کرده است.

توصیف آسیب شناسی

پوست تاج کمی چروکیده و خشک است و لکه های قرمز تیره در زیربافت زیر جلدی آن دیده می‌شود.

تشخیص مورفولوژیک

ادم متوسط ، خون مردگی وکبودی در تاج و غبغب و دهیدراته شدن آنها

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر دو روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. پرندگانی که آلوده به AI هستند کاهش قابل توجهی در مصرف آب و غذای آنها مشاهده می‌شود و به دنبال آن پوست تاج و غبغب نیز دهیدراته می‌شود. خشکی و چروکیدگی در پوست تاج در تصویر این موضوع را نشان می‌دهد.

توصیف آسیب شناسی

پوست خشک وکمی چروکیده شده، بافت زیر جلدی تاج و غبغب کمی ورم کرده و لکه‌های نسبتاً قرمز در چند قسمت تاج و غبغب دیده می‌شود. لبه بافت نیز تا حدی بنفش شده است.

تشخیص مورفولوژیک

ادم (تورم) متوسط و خون‌مردگی (خونریزی) حاد موضعی در تاج

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر دو روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. در تصویر ادم (تورم) وخون‌مردگی (خونریزی) در تاج نشان داده شده است. این ضایعات به صورت لخته‌های میکروسکوپی داخل رگ‌های پوست ایجاد شده و منجر به واسکولیتی (التهاب عروق)، پریواسکولار ادم (تورم اطراف عروق)، ادم زیر جلدی (تورم زیر پوستی) و سرانجام نکروز (بافت مردگی) و آندوتلیوم مویرگی (بافت داخلی مویرگی) می‌شود. درجات ادم، خون‌مردگی و نکروز به مرحله‌ی پیشرفت بیماری بستگی دارد.

توصیف آسیب شناسی

بافت زیرجلدی تاج کمی ورم کرده لکه‌های قرمز در چند قسمت آن دیده می‌شود.

تشخیص مورفولوژیک

ادم متوسط ، خون مردگی وکبودی در تاج و غبغب و دهیدراته شدن آنها

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر دو روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. پرندگانی که آلوده به AI هستند کاهش قابل توجهی در مصرف آب و غذای آنها مشاهده می‌شود و به دنبال آن پوست تاج و غبغب نیز دهیدراته می‌شود. خشکی و چروکیدگی در پوست تاج در تصویر این موضوع را نشان می‌دهد.

توصیف آسیب شناسی

پوست خشک وکمی چروکیده شده، بافت زیر جلدی تاج و غبغب کمی ورم کرده و لکه‌های نسبتاً قرمز در چند قسمت تاج و غبغب دیده می‌شود. لبه بافت نیز تا حدی بنفش شده است.

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر دو روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. در تصویر یک خروس شش هفته‌ای در میان چندین مرغ مرده‌ی 70 هفته‌ای نشان داده شده است. این نشان می‌دهد مرغ‌های پیر زودتر از خروس‌های جوان تسلیم HPAI  می‌شوند و این موضوع ناشی از استرس فیزیولوژیکی است که با پرریزی همراه است. در HPAI دوره شروع علائم بالینی و شدت آنها به فاکتورهایی مثل گونه، سن، استرس فیزیولوژیکی و همزمانی آلودگی‌ها بسیار بستگی دارد. همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود HPAI با مرگ و میر بالا مشخص می‌شود. از 20 جوجه‌ای که برای آزمایش آلوده شدند 19 عدد در 5 روز به علت آلودگی مردند. حتی بعضی از آنها بدون این که قبل از مرگ هیچ علامت بالینی نشان دهند به طور ناگهانی مردند.

تشخیص مورفولوژیک

ادم متوسط در بافت زیر جلدی و پلک‌ها، ادم و احتقان در تاج و غبغب

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر یک روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. پریشانی شدیدی در پرنده به وجود می‌آید. تورم ساختارهای سر(تاج، غبغب و ناحیه‌های حسی) یکی از شایع‌ترین یافته‌های خارجی است که با ویروس بیماری زای AI همراه می‌‌باشد.

توصیف آسیب شناسی

ورم در بافت زیر جلدی سر و تاج، سفت شدن پلک‌ها به طوری که کاملا باز نمی‌شوند، تغییر رنگ غبغب و تاج  به قرمز روشن مشاهده می‌شود. پرریزی در این شرایط طبیعی است.

تشخیص مورفولوژیک

ادم (تورم) حاد و احتقان در تاج

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر یک روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. تورم زیرجلدی درغبغب که در تصویر دیده می‌شود یکی از یافته های مشترک مرتبط با تکثیر ویروس AI و نکروز سلول‌های آندوتلیال عروقی است.

توصیف آسیب شناسی

تاج این پرنده به طور غیر متعارفی ورم کرده و قسمت‌هایی که ورم بیشتری دارند قرمز‌تر از بافت اطراف آن دیده می‌‌شوند.

تشخیص مورفولوژیک

ادم متوسط پراکنده همراه با خون مردگی موضعی گسترده در غبغب

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر دو روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. در این تصویر خون‌مردگی به طور واضح نمایش داده شده است.

توصیف آسیب شناسی

بافت زیر جلدی غبغب ورم کرده و کل موضع آن قرمز شده است و در یک منطقه از آن رنگ از قرمز تیره به بنفش تغییر کرده است.

تشخیص مورفولوژیک

اکیموسیس (لکه‌های خونی زیر جلدی) حاد متعدد بر روی پوست پا

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر سه روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. یکی از یافته‌های مکرر مشترک با HPAI تورم و خون‌مردگی در پا است. در این تصویر خون مردگی در مفصل دیده می‌شود.

توصیف آسیب شناسی

در این تصویر چندین محل قرمز رنگ با اندازه‌های متفاوت در بافت زیر جلدی دور مفصل دیده می‌شود.

تشخیص مورفولوژیک

اکیموسیس (لکه‌های خونی زیر جلدی) حاد متعدد بر روی پوست پا

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر سه روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. یکی از یافته‌های مکرر مشترک با HPAI تورم و خون مردگی در پا است. در این تصویر خون‌مردگی در مفصل دیده می‌شود.

توصیف آسیب شناسی

در این تصویر چندین محل قرمز رنگ با اندازه‌های متفاوت در بافت زیر جلدی دور مفصل دیده می‌شود.

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر دو روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. در این پرنده نشانه‌هایی از اضطراب وجود دارد؛ تب، بال‌های افتاده و بی میل به داشتن تحرک و پرهای آشفته و ژولیده در پشت گردن. در مدفوع سایه نارنجی رنگ مشاهده می‌شود که علت آن ریزش مخاط روده است.

تشخیص مورفولوژیک

ادم متوسط در مخرج و احتقان حد متوسط در پوست

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر سه روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. در این پرنده پرهای اطراف مخرج کمی خیس و کثیف شده است. البته تمام پرنده‌های آلوده در گله اسهال را به شکل قابل توجهی نشان نمی‌دهند.

توصیف آسیب شناسی

پوست اطراف مخرج کمی قرمز شده و مخاط سطحی آن کمی ورم کرده و خیس است.

تشخیص مورفولوژیک

اسهال و ادم زیر جلدی مشخص در مخرج و پوست

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر یک روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. با توجه به تصویر، بیماری AI غالبا با اسهال همراه است که موجب خیس و کثیف شدن پرها و پوست اطراف مخرج  می‌شود.

توصیف آسیب شناسی

مخرج و بافت اطراف آن با مدفوع زرد رنگ شل خشک شده‌ای پوشیده  و پوست و بافت‌های زیر جلدی اطراف مخرج توسط مناطق قرمز شده کمی متورم و لکه دار شده است.

تشخیص مورفولوژیک

خون ریزی مخاطی حاد شدید و ادم در کلوآک

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر سه روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. در اولین آنفلوآنزای فوق حاد، ویروس گسترش بافتی زیادی دارد و باعث التهاب و نکروز بافت‌ها و اندام‌ها می‌شود. در این جوجه خونریزی شدید است و نکروز کلوآک وجود دارد.

توصیف آسیب شناسی

مخرج گسترش یافته و باعث معلوم شدن مخاط قرمز تیره و ورم کرده کلوآک شده است. نبود پر در اطراف مخرج به دلیل پرریزی طبیعی است.

تشخیص مورفولوژیک

ادم(تورم) پخش شده  در پلک‌ها، دم پخش شده ، کانجسشن(به هم پیوستگی بافت در اثر ضایعات) و کبودی در تاج و  خون‌مردگی شدید حاد در غبغب

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر دو روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. با توجه به تصویر، ادم زیر جلدی مانع کامل باز شدن چشم می‌شود و به چشم، ظاهری بادمی شکل می‌دهد.

توصیف آسیب شناسی

چشم این پرنده ورم کرده و قادر نیست آن را کاملا باز کند. تاج و غبغب نیز کمی ورم کرده و از قرمز به بنفش تغییر رنگ داده‌اند.

تشخیص مورفولوژیک

ادم خفیف در پلک بالا

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر سه روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. ادم (تورم) درونی یکی از یافته‌های معمول در HPAI است.

توصیف آسیب شناسی

پلک بالا بدون قرمزی، کمی ورم کرده است که این نشان‌دهنده تجمع مایع در بافت است.

تشخیص مورفولوژیک

نکروز(بافت‌مردگی) خفیف و سیانوز در تاج

توصیف بالینی (علایم بالینی)

این تصویر دو روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بیماری‌زای آنفلوآنزا گرفته شده است. همانطور که در تصویر دیده می‌شود، علائم اولیه نکروز و سیانوز در قسمت‌های نوک تاج شروع شده‌اند. این ضایعات به صورت میکروتروب در داخل عروق پوستی و در پوست تاج ایجاد می‌شوند. لخته‌ها منجر به تورم رگ، ادم، ادم زیرجلدی و در نهایت نکروز و اندوتلیوم مویرگی می‌شوند. مرحله ادم خون‌مردگی و نکروز به روند این فرآیند بستگی دارد.

توصیف آسیب شناسی

راس تاج خشک، چروکیده و تاحدی آبی رنگ هستند. تغییرات به خصوص روی راس دوم از سمت راست مشهود است پوست کمی بنفش و راس آن جمع (چروکیده) شده و کمی قهوه‌ای است و با چندین خون مردگی پوشیده شده است. بیرونی‌ترین قسمت راس تاج قهوه‌ای و خشک به نظر می‌رسد.

بدون دیدگاه برای پست " بیماری آنفلوآنزای پرندگان "

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

بدون دیدگاه برای پست " بیماری آنفلوآنزای پرندگان "

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

علائم کلینیکی بیماری آنفلوآنزا در طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها:

کالبدشکافی بیماری آنفلوآنزای طیور

علائم کلینیکی:

اتیولوژِی:

گونه ها: