عوامل مؤثر در میزان تولید شیر گاو

میزان تولید شیر گاو

عواملی مانند زایمان، توانایی ژنتیکی، نداشتن بیماری‌های عفونی و متابولیکی و همچنین رژیم غذایی بعد از زایمان از عوامل مهم در میزان تولید شیر گاو هستند. تولید شیر یک گاو به طور تقریبی ۳ تا ۶ هفته بعد از زایمان به حداکثر خود می‌رسد و سپس به تدریج کاهش می‌یابد. علت این امربر اساس یک نظریه تغییرات هورمونی  است که در زمان آبستنی روی می‌دهد و تاثیر منفی بر روی ترشح شیر دارند.

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۹/۱۲
بازدید :33

برچسب ها

مقالات مرتبط با عوامل مؤثر در میزان تولید شیر گاو

مقاله مرطبتی با این پست پیدا نشد