فلجی کلسیم در گله‌های مادر غیر یکنواخت

فلجی کلسیم در گله‌های مادر یکنواخت

گله‌های مادر یکنواخت با جیره‌های حاوی کلسیم بالا در هفته‌های قبل از تخم‌گذاری تغذیه شده و به واسطه افزایش سریع طول دوره روشنایی و تغذیه به سرعت به مرحله‌ تولید رسیده‌اند. استفاده از جیره‌های غذایی با سطح کلسیم پایین تا زمان شروع تخم‌گذاری، افزایش یکنواختی گله، انتخاب صحیح منابع و اندازه ذرات کلسیم، انتخاب زمان و روش صحیح غذا دادن از جمله راه‌های پیشگیری از ابتلا به عارضه فلجی کلسیم می‌باشند.

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۹/۲۵
بازدید :24

برچسب ها

مقالات مرتبط با فلجی کلسیم در گله‌های مادر غیر یکنواخت

مقاله مرطبتی با این پست پیدا نشد