فلجی کلسیم در مرغان مادر گوشتی

فلجی کلسیم در مرغان مادر گوشتی

فلجی کلسیم در مرغان مادر گوشتی به دلیل کاهش غلظت کلسیم خون (کمتر از ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلی گرم درمیلی لیتر) اتفاق می‌افتد و باعث فلجی و مرگ به علت عدم کارایی قلب و سیستم تنفس خواهد شد. در عارضه فلجی کلسیم، پرنده در ابتدا شروع به له‎له زدن کرده و سپس بی حالی، عدم تحرک و مرگ ظاهر خواهد شد. شروع آن معمولا به صورت ناگهانی بوده و مرغ‌های مبتلا، تا ظهور این عارضه دارای عملکرد بسیار بالایی هستند.

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۹/۲۵
بازدید :22

برچسب ها

مقالات مرتبط با فلجی کلسیم در مرغان مادر گوشتی

مقاله مرطبتی با این پست پیدا نشد