لزوم سیستم تهویه مناسب

سیستم تهویه

استفاده از هواکش‌های الکتریکی با ظرفیت‌های متفاوت در سالن‌های پرورش طیور باعث ایجاد فشار منفی در داخل سالن و ایجاد تهویه فشار مثبت می‌‌شود. استفاده از این سیستم کمک می‌کند هوا قبل از ورود کنترل‌شده و هوای آلوده با هواکش‌ها تماس مستقیم پیدا نکند درنتیجه هوای تمیز به‌طور مستقیم به داخل سالن وارد می‌شود.

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۷/۰۸
بازدید :33

برچسب ها

مقالات مرتبط با لزوم سیستم تهویه مناسب

مقاله مرطبتی با این پست پیدا نشد