تأثیر نور در افزایش شیردهی

تأثیر نوردهی در افزایش میزان شیر

تأثیر نوردهی در افزایش میزان شیر را باید تأثیری تدریجی ولی پایدار و تکرارپذیر به‌حساب آورد. قرار دادن گاوها در معرض نور به مدت ۱۶ تا ۱۸ساعت در روز با روشنایی ۱۵ تا ۲۰ footcandle به دنبال ۶ تا ۸ ساعت تاریکی، تولید شیر را افزایش می‌دهد. مطالعات نشان داده‌اند که افزایش در تولید شیر می‌تواند از ۵ تا ۱۶ درصد دامنه داشته باشد. گاوها در معرض نوردهی،  شیر بیشتر تولید می‌کنند ازاین‌رو، خوراک بیشتری برای تأمین نیازمندی‌هایشان مصرف می‌کنند.

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۸/۰۹
بازدید :22

برچسب ها

مقالات مرتبط با تأثیر نور در افزایش شیردهی

مقاله مرطبتی با این پست پیدا نشد