تأثیر چربی در جیره نشخوارکنندگان

چربی در جیره نشخوارکنندگان

در برخی مواقع همانند ابتدای دوره شیردهی یا در گاوهای پرتولید، تامین انرژی مورد نیاز روزانه دام مشکل بوده و به همین علت احتمال قرار گرفتن آنها در موازنه شدید منفی انرژی وجود دارد.

علاوه بر این، افزایش انرژی مصرفی دام‌ها فقط با افزایش سهم کنسانتره می‌تواند عوارض متعددی همچون اسیدوز شکمبه‌ای، کاهش هضم فیبر و یا کاهش چربی شیر را به دنبال داشته باشد. بنابراین استفاده از چربی در جیره نشخوارکنندگان نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین انرژی مورد نیاز روزانه دام دارد.

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۰/۰۸
بازدید :29

برچسب ها

مقالات مرتبط با تأثیر چربی در جیره نشخوارکنندگان

مقاله مرطبتی با این پست پیدا نشد