ضرورت وجود سیستم تهویه مناسب در سالن پرورش طیور

سیستم تهویه

دراثر فعالیت میکروب‌ها برروی مواد ازت‌دار مدفوع، مقدار زیادی گازکربنیک تولید می‌شود، تجمع این گازها در سالن اثرات منفی از قبیل کاهش رشد و یا بروز بیماری‌های تنفسی (برونشیت مزمن) را به همراه دارد و بایستی به وسیله سیستم تهویه مناسب دفع شوند. وجود تهوبه کافی برای رشد جوجه گوشتی و مرغان تخم‌گذار اهمیت خاصی دارد.

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۹/۰۲
بازدید :22

برچسب ها

مقالات مرتبط با ضرورت وجود سیستم تهویه مناسب در سالن پرورش طیور

مقاله مرطبتی با این پست پیدا نشد