مبارزه با ویروس برونشیت عفونی به کمک نانوتکنولوژی

وزارت کشاورزی آمریکا در حال تنظیم تحقیقی است که بر اساس آن برای ایجاد سریع تاثیر نانوواکسن‌ها بر بیماری‌های مهم طیور که عفونی شدن برونشیت را به همراه دارند، تکنولوژی‌ای جدیدی به کار گرفته شود.
موفقیت اقتصادی در صنعت مرغداری آمریکا به استفاده‌ی وسیع از واکسن‌هایی بستگی دارد که به منظور کنترل باکتری و عفونت‌های ویروسی انجام می‌شود. خوشبختانه، برنامه‌های واکسیناسیون برای مبارزه با بسیاری از عوامل بیماری‌زای مهم وجود دارند. لازم به ذکر است که عوامل بیماری‌زا بر نیمچه گوشتی‌ها در طول چرخه‌ی کوتاه تولید آن‌ها تاثیرگذار است.

واکسیناسیون موثرتر طیور

با وجود همه این‌ها، این واکسن‌ها کنترل کافی در مقابل عفونت‌های به وجود آمده را فراهم نمی‌کنند و بیشتر آن‌ها در شرایط مختلف ثابت و پایدار نیستند .نانو ذرات پلی‌آنهیدرید  برای استفاده در بسیاری از غذاهای انسان و حیوانات عرفی شده‌اند.

در پروژه‌ای که تا سال 2019 برنامه‌ریزی شده است، تیم به کار گرفته شده از متخصصان، در نانوتکنولوژی، بیولوژی مولکولی، واکسن‌ها و بیماری‌های طیور تخصص دارند و واکسن‌هایی بر پایه نانوذرات پلی آنهیدرید خواهند ساخت(مانند نانوواکسن‌ها) که سکوی پرتاب تکنولوژی برای ساخت واکسن‌های کارآمد دیگر است. این تیم متخصص ابتدا تکنولوژی مذکور را در سیستم نمونه‌ای آزمایش می‌کنند که دارای برونشیت عفونی است و می تواند آسیب‌های اقتصادی سنگینی به صنعت مرغداری بزند. این متخصصان کار خود را بر استفاده از  نانو ذرات پلی‌آنهیدرید قابل تجزیه‌ی بیولوژیکی متمرکز می‌کنند تا تاثیر و ایمنی‌زایی واکسن برونشیت عفونی حاصل شود.

استفاده کاربردی در صنعت مرغداری

متخصصان برای آزمایش این فرضیه، میزان پخش بافت و ایمنی نانو ذرات پلی‌آنهیدرید را در جوجه اندازه‌گیری نمودند؛ این کار طبق مدیریت سطح افزایش ذرات پلی‌آنهیدرید انجام می‌گیرد تا استفاده عملی آن‌ها در صنعت مرغداری تضمین شود. در مرحله بعد، این متخصصان ترشح مداوم برونشیت عفونی آنتی‌ژن‌ها از نانو ذرات پلی آنهیدرید را بررسی می‌کنند. سپس، پایداری و فعالیت بیولوژیکی آنتی‌ژن‌ها را ارزیابی خواهند کرد و از پروتکل ایمن‌سازی بهینه‌شده برای آزمایش ایمنی‌زایی نانوواکسن در جوجه‌ها استفاده خواهند کرد.

ترکیب پروتئین‌های زیرمجموعه برونشیت عفونی و تمامی ویروس‌های غیرفعال در قالب نانو ذرات پلی‌آنهیدرید موجب تولید سریع واکسن موثر خواهد شد .مطالعاتی از این دسته اطلاعات اساسی در مورد موفقیت آمیز بودن استفاده از نانوذرات به عنوان واکسن در مرغداری را فراهم خواهد نمود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *