بنتونیت مش 325

بنتونیت میکرونیزه:

مش 200 یا 400

مناسب برای کارخانجات خوراک

پرداخت دو ماهه

دسته: